ד"ר שי דורי עוסק במתן חוות דעת רפואיות משפטיות בתחום של רשלנות רפואית וחוות דעת לתביעות נזיקין, לרבות הופעות כעד מומחה בבתי המשפט.

מתן חוות הדעת מתבצע עם משרדי עורכי דין המובילים בתחומם וזאת לאחר בדיקה קלינית ורנטגנית של התובע.

חוות הדעת לנזק ניתנות עבור נזק דנטלי ואו נזק הקשור לעצמות הפנים ופרק הלסת כתוצאה מתאונות חבלות ועוד.

חוות הדעת עוסקות בקביעת סוג, היקף, עלות הטיפול המתקן וקביעת אחוזי נכות מתאימים על פי תקנות הביטוח הלאומי.